ĐƠN XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CHÍNH TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Anh Tuấn
Người gửi: La Anh Tuan (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:09' 20-03-2013
Dung lượng: 3.7 KB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ
TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Kính gửi: Đảng Ủy xã Hưng Mỹ
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành
Tên tôi là: Lã Anh Tuấn
Đơn vị công tác: Trường THCS Hưng Mỹ.
Chức vụ: Giáo viên
Căn cứ theo Hướng dẫn số 69 -HD/BTGTW, ngày 14  tháng 01 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị làm căn cứ để xác định trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị.
Tôi có nhu cầu xác nhận trình độ tương đương sơ cấp Lý luận chính trị. Tôi xin gửi Hồ sơ cá nhân liên quan đến quá trình xác nhận trình độ tương đương sơ cấp Lý luận chính trị.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hưng Mỹ, ngày 16 tháng 3 năm 2013
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Lã Anh Tuấn