BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Anh Tuấn
Người gửi: La Anh Tuan (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:35' 08-05-2013
Dung lượng: 8.1 KB
Số lượt tải: 601
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ HƯNG MỸ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ :THCS HƯNG MỸ
Hưng Mỹ, ngày 05 tháng 5 năm 2013


BẢN ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2013


- Họ và tên: LÃ ANH TUẤN
- Chức vụ: Đảng viên, chính quyền: Giáo viên
- Đơn vị công tác: Trường THCS Hưng Mỹ
Qua học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với chuyên đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” bản thân nhận thức được:
- Cần, kiệm là phẩm chất của mọi người lao động trong đời sống, trong công tác: biết lao động cần cù, siêng năng, lao động có khoa học và biết tiết kiệm sức lao động, thì giờ, tiền của nhân dân của đất nước và của bản thân. - Liêm chính là phẩm chất của người cán bộ khi thi hành công vụ phải ngay thẳng, không tà, trong sạch, “luôn chí công vô tư là rất mực công bằng, không có lòng riêng, thiên tư, thiên vị. Đem lòng chí công vô tư đối với người, đối với việc. -nâng cao đạo đức công vụ, không tham ô hối lộ, không vụ lợi. bản thân tôi luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Qua nhận thức, bản thân soi rọi lại thời gian qua có những ưu điểm, khuyết điểm sau:
( Trong công tác, sinh hoạt hàng ngày:
( Ưu điểm:
Có lối sống giản dị, luôn hòa đồng vui vẻ ,cởi mở với đồng nghiệp và học sinh.
Thực hiện tốt ngày giờ công ,lên lớp đúng giờ, làm việc có vạch kế hoạch cụ thể, soạn giáo án đầy đủ.
Luôn quan tâm và giáo dục đến tất cả các đối tượng HS khi các em gặp khó khăn.
Thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình chi tiêu ,sử dụng điện nước phải tiết kiệm có kế hoạch.
( Khuyết điểm:
Chưa thường xuyên có thói quen đọc báo, chưa dành nhiều thời gian vào nghiên cức chuyên môn.
Chi tiêu hàng ngày đôi lúc còn lãng phí.
( Trong công việc, nhiệm vụ được giao:
Nâng cao ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, thể hiện đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong công tác. Ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Luôn gương mẫu và thực hiện tốt các kế hoạch của chi bộ và nhà trường .
- Thực hiện đúng kế hoạch của chuyên môn, của nhà trường. thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt mọi công việc mà BGH giao phó.
- Đối với công tác giảng dạy: luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn soạn bài và chuẩn bị đồ dùng dạy và học đầy đủ thường xuyên, không bỏ giờ bỏ tiết, bỏ buổi dạy...
( Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân:
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Về phụng sự Tổ Quốc: yêu nước, hăng say lao động, học tập, sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
- Về phục vụ nhân dân: gần dân, lắng nghe ý kiến của dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, không quan liêu xa rời dân.
( Cuộc sống của bản thân:
Trong mọi hành động của mình, tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo khả năng và vị trí của mình, bản thân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội đối với Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quan cũng như trong cuộc sống, cộng đồng, lối xóm, gia đình, ...
Từ những chuẩn mực nêu trên